NHỮNG KẾT QUẢ WORLD STEEL ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

CHỨNG CHỈ VÀ GIẢI THƯỞNG

Sau nhiều năm hoạt động, WORLDSTEEL GROUP không ngừng phát triển góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa ngành xây dựng nói chung và kết cấu thép ngày càng phát triển hơn. Những cống hiến của WORLDSTEEL GROUP đã được ghi nhận qua những chứng nhận và giải thưởng.

CÔNG TY ĐẦU TIÊN TẠI CHÂU Á ĐẠT CHỨNG CHỈ IAS AC472

Chứng chỉ IAS AC472 là một chứng chỉ quan trọng với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng rất cao. Chứng chỉ không chỉ dành cho các công ty có nhu cầu xuất khẩu kết cấu thép sang thị trường Mỹ, mà quan trọng hơn là thể hiện năng lực và thế mạnh của WorldSteel.